Đăng nhập

Chính sách bảo mật của Daisan Search

1. Quy định chung

Bảo mật thông tin rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi có chính sách thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo mật cho người sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng khả năng nguồn lực và kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba để đảm bảo bảo mật thông tin cho Bạn một cách tốt nhất.

Chúng tôi hiểu rằng Bạn quan tâm đến việc thông tin của mình được sử dụng và chia sẻ như thế nào, chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của Bạn khi gửi thông tin cho chúng tôi và chúng tôi cam kết rằng thông tin của bạn sẽ được bảo mật một cách cẩn thận và hợp lý.

2. Thu thập Thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin trực tuyến bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

  • Thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào khi Bạn truy cập vào website, hoặc thông qua việc Bạn đăng ký tài khoản, để sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc Bạn gửi nội dung về sản phẩm và dịch vụ của Bạn trên các Website của chúng tôi hoặc Bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn tới địa chỉ IP, dạng trình duyệt, địa chỉ email, quốc gia, hồ sơ cá nhân hoặc pháp nhân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, thông tin về sản phẩm và dịch vụ, thông tin tài khoản...
  • Thông tin chúng tôi nhận được từ việc Bạn truy cập vào các Website của chúng tôi, hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi có thể nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào Bạn liên kết với Website của chúng tôi, hay khi Bạn sử dụng các Dịch vụ và cách Bạn sử dụng Dịch vụ này. Ví dụ như, giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng "cookies" (cookies là một tệp tin văn bản nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của Bạn truy cập vào Website, sử dụng các Dịch vụ, hoặc khi Bạn xem các tin tức, thông tin và các nội dung khác do website, các dịch vụ của chúng tôi cung cấp hoặc của website, các Dịch vụ của chúng tôi được kết nối ở các trang web khác. Ngay lần đầu tiên bạn ghé thăm website hoặc sử dụng các Dịch vụ, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về sở thích cá nhân và người sử dụng, tuy nhiên, việc lưu trữ này không thể giúp chúng tôi biết được bạn là ai.

Thông tin được chúng tôi thu thập, bao gồm một số thông tin nhất định về thiết bị (phần cứng, hệ điều hành, thông tin mạng di động, số điện thoại,…), thông tin về nhật ký máy chủ (như truy vấn tìm kiếm, thông tin nhật ký hệ thống điện thoại,…), thông tin về vị trí của bạn,…

3. Mục đích của Thu thập Thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập như được nêu ở Mục 2 ở trên được sử dụng nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các Dịch vụ hiện có của chúng tôi, cũng như nhằm phát triển các dịch vụ, tiện ích mới cho Bạn và người sử dụng dịch vụ khác. Thông tin chúng tôi biết được từ người sử dụng sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện website, dịch vụ và cung cấp thông tin về xu hướng dùng internet, sự phổ biến của website, chủ đề mới và thú vị và các nội dung liên quan.

Thông tin thu thập cũng được sử dụng cho mục đích lưu giữ và cập nhật quyền thành viên của Bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp cho mục đích như trả lời các yêu cầu của Bạn, thay đổi và cải thiện các dịch vụ và liên lạc với Bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn các nội dung theo yêu cầu riêng – như cung cấp cho bạn các kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi không cố gắng thông kê dữ liệu sử dụng website để quyết định việc nhận dạng bất kỳ người sử dụng nào.

4. Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về Bạn hoặc nội dung các cuộc trao đổi của Bạn ngoài những nội dung được công bố rộng rãi. Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của bạn để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của bạn.

Tuy nhiên chúng tôi được quyền tiết lộ thông tin của Bạn trong trường hợp chúng tôi tin chắc rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý (a) để tuân thủ pháp luật; (b) để tuân thủ các thủ tục tố tụng; (c) để thực thi điều khoản của Chính sách Bảo mật; (d) để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (e) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc người khác. Chúng tôi giữ toàn quyền quyết định đối với trường hợp Bạn bị phát hiện lừa dối, làm phiền, hoặc giao dịch đòi bồi hoàn, theo đó thông tin của Bạn sẽ được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi để cản trở bạn thực hiện những hành vi như vậy trên hệ thống trao đổi của các đối tác.

5. Sửa đổi Thông tin

Chúng tôi tạo cơ hội cho người sử dụng dễ dàng lựa chọn hình thức liên lạc với chúng tôi, thay đổi và sửa đổi thông tin đã cung cấp, hoặc gỡ bỏ các thông tin của người sử dụng trên hệ thống dữ liệu của website, hoặc trên các trang web khác được sử dụng để triển khai các dịch vụ. Nếu Bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân, Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi tới email: info@daisan.vn

6. Trách nhiệm của Người sử dụng

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình (bao gồm nhưng không giới hạn tên truy cập và mật khẩu) và những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho Bạn liên quan đến việc Bạn đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ. Bạn có thể không cung cấp hoặc hạn chế cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho chúng tôi, trong trường hợp này chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mới hay thông tin mới của hệ thống.

Bài viết liên quan